צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • חיתוך ואיחוד
  • נוסחת החיבור
  • דה מורגן
  • ריבוע הקסם
  • זרים ומכילים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16