צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הצגה כללית
  • דוגמה-חלק א
  • דוגמה-חלק ב
  • דוגמה-חלק ג
  • דוגמה-חלק ד
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף ד
  • שאלה 3 סעיף ה
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף ד
  • שאלה 5 סעיף ה
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף ג
  • שאלה 7 סעיף א
  • שאלה 7 סעיף ב
  • שאלה 7 סעיף ג
  • שאלה 7 סעיף ד
  • שאלה 7 סעיף ה
  • שאלה 8
  • שאלה 9 סעיף א
  • שאלה 9 סעיף ב
  • שאלה 9 סעיף ג
  • שאלה 9 סעיף ד
  • שאלה 10 סעיף א
  • שאלה 10 סעיף ב
  • שאלה 10 סעיף ג
  • שאלה 10 סעיף ד