שיטות סטטיסטיות
מחיר הקורס: ₪149   ₪ 223.5
לרכישת הקורס
כולל:
24 שעות

הקורס באתר נותן מענה חלקי בלבד. הנושאים הבאים לא קיימים:רגרסיה מתקדמת

קשר החיזוי ןטכניקות של סדרות עיתיות

שיטות דגימה

כמו כן, בתוך נושא מס' 5 בסילבוס -מבין השיטות למציאת הרגרסיה המרובה הטובה ביותר נלמדה בגול רק שיטת stepwise.
לנושאים 7, 9, 10, 11, 12בסילבוס אין מענה באתר.
התוכנה שנלמדה בגול זהה ( spss) פרט לנושא של משתנה דמי מאקונומטריקה (מגול) שבה נעשה שימוש בתוכנת sas. 
 
מחיר הקורס זול מהרגיל בשל החוסרים.
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש