צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - ספרי החברה
  • תיאוריה 3 - ספרי הבנק
  • תיאוריה 4 - התאמת בנקים
  • תיאוריה 5 - דוגמא
  • תיאוריה 6 - שלבי עבודה
  • תיאוריה 7 - התאמות נפוצות
  • תיאוריה 8 - יתרות פתיחה
  • תיאוריה 9 - תיקון טעות של הבנק
  • תיאוריה 10 - דגשים
  • תיאוריה 11 - פקודות יומן
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15