צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • חישוב ריביות
  • חישוב ריביות-המשך
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18
  • תרגיל 19
  • תרגיל 20
  • תרגיל 21
  • תרגיל 22
  • תרגיל 23
  • תרגיל 24
  • תרגיל 25
  • חישוב ריבית מראש ותרגיל 26
  • תרגיל 27
  • תרגיל 28
  • תרגיל 29