צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תוחלת וס.תקן ותרגיל 1
  • תרגיל 2
  • סוגי משקיעים
  • תרגיל 3
  • מקס' תוחלת ותרגיל 4
  • תרגיל 5
  • מקס' תוחלת שונות ותרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל חזרה 8
  • תרגיל חזרה 9
  • מקס' תוחלת תועלת ותרגיל 10
  • תרגיל 11
  • קריטריון CV ותרגיל 12
  • שווה ע.וודאי
  • פרמיית סיכון
  • מכפיל התאמה
  • גישת תיקי השקעות-א
  • גישת תיקי השקעות-ב
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • מודל CAPM-cml-א
  • מודל CAPM-cml-ב
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18
  • תרגיל 19
  • תרגיל 20
  • מודל CAPM-sml ותרגיל 21
  • תרגיל 22
  • תרגיל 23
  • תרגיל 24
  • תרגיל 25
  • תרגיל חזרה 26
  • תרגיל חזרה 27
  • תרגיל חזרה 28
  • תרגיל חזרה 29
  • תרגיל חזרה 30
  • תרגיל חזרה 31
  • תרגיל חזרה 32
  • תרגיל חזרה 33