צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - מטרה
  • תיאוריה 3 - מבנה הדוח
  • תיאוריה 4 - פעילות שוטפת
  • תיאוריה 5 - פעילות השקעה
  • תיאוריה 6 - פעילות מימון