צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - לקוחות והפרשה לחובות מסופקים
  • תיאוריה 3 - כרטסות לקוחות והלחמ
  • תיאוריה 4 - הלחמ והדוחות הכספיים
  • תיאוריה 5 - שיטות להפרשה לחובות מסופקים
  • תיאוריה 6 - שיטת הפרשה ספציפית
  • תיאוריה 7 - שיטת הפרשה אומדן מאזני
  • תיאוריה 8 - שיטת הפרשה אומדן תוצאתי
  • תיאוריה 9 - סיכום ביניים הלחמ
  • תיאוריה 10 - חוב אבוד
  • תיאוריה 11 - שגיאה בהכרזה על חוב כאבוד
  • תיאוריה 12 - סוגיות
  • תיאוריה 13 - שינוי מדיניות אומדן וטעות
  • תיאוריה 14 - אירועים שונים וכרטסות
  • תיאוריה 15 - הכנסות חובות מסופקים
  • תיאוריה 16 - שיחזורים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16