צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הצגה כללית
  • דוגמה
  • שאלה 1 א
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 2
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ב
  • שאלה 3 ג
  • שאלה ד 3