צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - מטרה
  • תיאוריה 3 - מבנה הדוח
  • תיאוריה 4 - פעילות שוטפת
  • תיאוריה 5 - פעילות השקעה
  • תיאוריה 6 - פעילות מימון
  • תיאוריה 7 - סיכום ביניים
  • תיאוריה 8 - סוגיות
  • תיאוריה 9 - מזומן ושווה מזומן
  • תיאוריה 10 - סיווג ריבית ודיבידנד
  • תיאוריה 11 - ברוטו לעומת נטו
  • תיאוריה 12 - ניע דרך שווי הוגן
  • תיאוריה 13 - רכישה באשראי
  • תיאוריה 14 - מענק השקעה
  • תיאוריה 15 - הקדמה פתרון שאלות
  • תיאוריה 16 - גליונות הדוח הצגה בפועל
  • תיאוריה 17 - פקודות יומן והשפעה
  • תיאוריה 18 - איזון פקודות יומן
  • תיאוריה 19 - סעיפי רכוש והתחייבות
  • תיאוריה 20 - טכניקת מעגלים, מציאת הרווח
  • תיאוריה 21 - סיכום ביניים מספר 1
  • תיאוריה 22 - דגשים חשובים משאלות
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17 א
  • תרגיל 17 ב
  • תרגיל 17 ג
  • תרגיל 17 ד
  • תרגיל 18
  • תרגיל 19
  • תרגיל 20