צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - חברה קמעונאית וחברה יצרנית
  • תיאוריה 3 - סיווג נכסים במאזן
  • תיאוריה 4 - עלות המלאי
  • תיאוריה 5 - מלאי והדוחות הכספיים
  • תיאוריה 6 - עלות המכר
  • תיאוריה 7 - שיטות להערכת מלאי
  • תיאוריה 8 - שיטת FIFO
  • תיאוריה 9 - שיטת ממוצע
  • תיאוריה 10 - סיכום ביניים
  • תיאוריה 11 - בדיקה לירידת ערך
  • תיאוריה 12 - מכירת מלאי
  • תיאוריה 13 - סיכום פקודות יומן
  • תיאוריה 14 - דגשים
  • תיאוריה 15 - טעויות
  • תיאוריה 16 - שיעור רווח גולמי
  • תיאוריה 17 - הנחות ברכישת מלאי
  • תיאוריה 18 - מלאי שאינו ברשות החברה
  • תיאוריה 19 מה צפוי למבחן
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13 א
  • תרגיל 13 ב
  • תרגיל 13 ג
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16