צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - הכנסות ממכירת סחורות
  • תיאוריה 3 - הכנסות ממתן שירותים
  • תיאוריה 4 - הכנסה פסיבית
  • תיאוריה 5 - מדידת הכנסה
  • תיאוריה 6 - סוגיות
  • תיאוריה 7 - עסקאות מעורבות
  • תיאוריה 8 - צד שלישי
  • תיאוריה 9 - עיקרון ההקבלה החשבונאי
  • תיאוריה 10 - חייב והחזק
  • תיאוריה 11 - ספק עיקרי או סוכן
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8