צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - צורות התאגדות נפוצות
  • תיאוריה 3 - מניה
  • תיאוריה 4 - ההון העצמי והצגתו במאזן
  • תיאוריה 5 - הון מניות ופרמיה
  • תיאוריה 6 - הוצאות הנפקת מניות
  • תיאוריה 7 - עודפים ורווח והפסד
  • תיאוריה 8 - מניות הטבה
  • תיאוריה 9 - פיצול מניות
  • תיאוריה 10 - מניות באוצר
  • תיאוריה 11 - קרנות שונות
  • תיאוריה 12 - מניות בכורה
  • תיאוריה 13 - דגשים לשאלות מניות בכור
  • תיאוריה 14 - הנפקת חבילה
  • תיאוריה 15 - השקעות
  • תיאוריה 16 - סוגיות
  • תיאוריה 17 - עסקאות עם בעלי מניות
  • תיאוריה 18 - הון או התחייבות
  • תיאוריה 19 - חברה ציבורית וחברה פרטית
  • תיאוריה 20 - הוצאות הנפקת מניות
  • תיאוריה 21 - הון עצמי שלילי
  • תיאוריה 22 - דוח שינויים בהון העצמי
  • תיאוריה 23- הקדמה לחלק התרגול
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תיאוריה 24 - הקדמה לחלק חישובי
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16