צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - צורות התאגדות נפוצות
  • תיאוריה 3 - מניה
  • תיאוריה 4 - ההון העצמי והצגתו במאזן
  • תיאוריה 5 - הון מניות ופרמיה
  • תיאוריה 7 - עודפים ורווח והפסד
  • תיאוריה 8 - מניות הטבה
  • תיאוריה 15 - השקעות