צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - אגח והלוואות
  • תיאוריה 3 - השפעת אגח על הדוחות הכספיים
  • תיאוריה 4 - סוגי אגרות חוב
  • תיאוריה 5 - פדיון סוף תקופה, תשלום קבוע
  • תיאוריה 6 - יום הנפקת אגח
  • תיאוריה 7 - יום הנפקת אגח תרגול
  • תיאוריה 8 - הוצאות בגין הנפקה וריבית אפקטיבית
  • תיאוריה 9 - הוצאות בגין הנפקה ופקודות יומן
  • תיאוריה 10 - סיכום ביניים 1
  • תיאוריה 11 - מדידה לאחר היום הראשון
  • תיאוריה 12 - הוצאות מימון שנת הנפקה
  • תיאוריה 13 - הוצאות מימון שנה לאחר שנת ההנפקה
  • תיאוריה 14 - התחייבות בגין אגח הצגה במאזן
  • תיאוריה 15 - סיכום ביניים 2
  • תיאוריה 16 - סוגיות
  • תיאוריה 17 - סוגי האגח בשאלה והמחשבון הפיננסי
  • תיאוריה 18 - ריבית בתרגיל לאחר יום ההנפקה
  • תיאוריה 19 - התחייבות אגח שוטף או זא
  • תיאוריה 20 - ריבית לשלם
  • תיאוריה 21 - הצמדת אגח למדד מסויים
  • תיאוריה 22 - פדיון מוקדם של אגח
  • תיאוריה 23 - פדיון מוקדם עי סדרה אחרת
  • דגשים להצלחה במבחן חדש
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • דגשים משאלות
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14