דינמיקה
מחיר הקורס: ₪249   ₪ 373.5
לרכישת הקורס
כולל:
21 שעות
תוכן הקורס
2 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - קינמטיקה של חלקיק - תיאור התנועה במרחב

  זמן: 2:54 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - קינטיקה של חלקיק - כוחות ותנועה, חוקי ניוטון

  זמן: 2:00 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תנע זוויתי ומערכת חלקיקים

  זמן: 1:51 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - קינמטיקה של גוף קשיח - מהירות נקודה על גוף קשיח

  זמן: 4:43 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מפרקים ואילוצים מרחביים

  זמן: 4 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - תאוצה זוויתית - גזירת המהירות הזוויתית
  בפרק זה נלמד כיצד גוזרים ווקטור כללי במערכת מסתובבת, ונשים דגש מיוחד כיצד יש לגזור את ווקטור המהירות הזוויתית

  זמן: 34 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קינמטיקה של גוף קשוח - תאוצת נקודה על גוף קשיח

  זמן: 3:21 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - קינמטיקה של גוף קשיח ומומנטי התמד

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - דינמיקה של גוף קשיח ומשוואות התנועה

  זמן: 3:20 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - רקע מתמטי

  זמן: 13 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק