סטטיסטיקה לכלכלנים א
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
34 שעות
הנושאים הבאים התווספו רק השנה ואין לנו עדיין מענה להם:
התפלגות T , התפלגות חי בריבוע והתפלגות F
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש