צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • קיצון עם אילוצים בשלושה משתנים - הסבר כללי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7