צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • פונקציות של שני משתנים
  • קווי גובה של פונקציה של שני משתנים
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיף 2
  • שאלה 1 סעיף 3
  • שאלה 1 סעיף 4
  • שאלה 1 סעיף 5
  • שאלה 1 סעיף 6
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 3
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 4 ד
  • שאלה 4 ה
  • שאלה 4 ו
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב
  • שאלה 5 ג
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • נגזרות חלקיות א
  • נגזרות חלקיות ב
  • שאלה 8 סעיף 1
  • שאלה 8 סעיף 2
  • שאלה 8 סעיף 3
  • שאלה 8 סעיף 4
  • שאלה 8 סעיף 5
  • שאלה 9 א
  • שאלה 9 ב
  • שאלה 9 ג
  • שאלה 9 ד
  • שאלה 9 ה
  • שאלה 9 ו
  • שאלה 9 ז
  • שאלה 9 ח
  • שאלה 9 ט
  • שאלה 9 י
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16 סעיף 1
  • שאלה 16 סעיף 2
  • שאלה 16 סעיף 3