צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • נגזרת מכוונת וגרדיאנט
  • וקטורים - תזכורת קצרצרה
  • גרדיינט
  • נגזרת מכוונת - מבוא ומשמעות גיאומטרית
  • נוסחה לחישוב נגזרת מכוונת
  • משפטים הקשורים לגרדינט ונגזרת מכוונת
  • נגזרת מכוונת לפי ההגדרה
  • ישר פרמטרי משיק למשטח
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20