צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כלל השרשרת בפונקציות של מספר משתנים
  • מבוא
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • דוגמה 4
  • דוגמה 5
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13 סעיף א
  • שאלה 13 סעיף ב
  • שאלה 13 סעיף ג
  • שאלה 14 סעיף א
  • שאלה 14 סעיף ב
  • שאלה 14 סעיף ג
  • שאלה 15 סעיף א
  • שאלה 15 סעיף ב
  • שאלה 16
  • הקדמה לשאלה 17 - הסבר על פונקציה הומוגנית
  • שאלה 17
  • שאלה 18