צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מהי דטרמיננטה
  • שאלה 1 - סעיפים א-ג
  • שאלה 1 - סעיפים ד-ו
  • שאלה 1 - סעיפים ז-ט
  • שאלה 1 סעיף י
  • שאלה 1 סעיף יא
  • כללי דטרמיננטות - חלק א
  • שאלה 2 - סעיפים א-ג
  • שאלה 2 - סעיפים ד-ו
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 4 - סעיפים א-ג
  • שאלה 4 - סעיפים ד-ז
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף ג
  • שאלה 7 סעיף א
  • שאלה 7 סעיף ב
  • שאלה 7 סעיף ג
  • שאלה 7 סעיף ד
  • שאלה 7 סעיף ה
  • שאלה 7 סעיף ו
  • שאלה 7 סעיף ז
  • שאלה 8
  • כללי דטרמיננטות - חלק ב
  • שאלה 9 סעיפים א-ב
  • שאלה 9 סעיפים ג-ד
  • שאלה 10 סעיף א
  • שאלה 10 סעיף ב
  • שאלה 10 סעיף ג
  • שאלה 10 סעיף ד
  • שאלה 10 סעיף ה
  • שאלה 10 סעיף ו
  • שאלה 10 סעיף ז
  • כלל קרמר
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב
  • שאלה 11 סעיף ג
  • שאלה 12 סעיף א
  • שאלה 12 סעיף ב
  • שאלה 12 סעיף ג
  • שאלה 12 סעיף ד
  • המטריצה הצמודה
  • שאלה 13 סעיף א
  • שאלה 13 סעיף ב
  • שאלה 13 סעיף ג
  • שאלה 14
  • שאלה 15 סעיף א
  • שאלה 15 סעיף ב
  • שאלה 15 סעיף ג
  • שאלה 15 סעיף ד
  • שאלה 16
  • שאלה 17 סעיפים א-ד