יסודות הכלכלה מאקרו
מחיר הקורס: ₪90   ₪ 135
לרכישת הקורס
כולל:
9 שעות
לתשומת ליבכם,
הקורס כולל חלק משמעותי מהחומר, אך לא את כל החומר.
העלינו אותו באופן הזה לאור בקשות רבות מצד סטודנטים.
הקורס מוצע בשל כך במחיר סימלי.
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  זמן: 49 דקות   מחיר: ₪59
 • פרק 2 - פונקצית הצריכה
   סוגי פונקציות, נטייה ממוצעת לצרוך, החיסכון הפרטי, סיכום, אגרות חוב ותכנית חיסכון, פונקציית צריכה ללא גודל אוטונומי, פונקציית צריכה בעלת נטייה שולית פוחתת, העברת הכנסות בין פרטים, חישוב נטייה שולית מצרפית

  זמן: 47 דקות   מחיר: ₪69
 • פרק 3 - השקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 4 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪59
 • פרק 5 - בנקים וכמות הכסף

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 6 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  זמן: 2:24 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 7 - המודל המשולב - מודל קיינס עם שוק הכסף במשק סגור

  זמן: 1:02 שעות   מחיר: ₪59