צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • תיאוריה 1 - פוקנציות IF
    • תיאוריה 2 - מס פרוגרסיבי
    • פתרון תרגיל 3