צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הסבר כללי
  • תיאוריה 2 - הוספת שורה-עמודה
  • תיאוריה 3 - הסבר כללי
  • תיאוריה 4 - פונקציות מתמטיות
  • תיאוריה 5 - הוספה והצגת -הסתרת הערה
  • תיאוריה 6 - קיבוע נוסחאות
  • תיאוריה 7 - עיצוב מותנה
  • פתרון תרגיל 2