צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • טווח
  • שונות וסטיית תקן
  • שונות בטבלת שכיחויות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 4
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 6
  • שאלה 7