צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הסבר כללי-מדד
  • חישוב המדד
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3