צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • משמעות המדד
  • משמעות המדד-המשך
  • חישוב המדד
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9