צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • חוזים עתידיים 1
  • פתרון שאלה 2
  • פתרון שאלה 3
  • פתרון שאלה 4
  • פתרון שאלה 5
  • פתרון שאלה 6
  • פתרון שאלה 7
  • פתרון שאלה 8