צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • רווח סמך לתוחלת (ממוצע) ההפרשים במדגמים מזווגים
    • תאוריה
    • תרגיל 1
    • תרגיל 2