צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • רווח סמך כששונות האוכלוסיה ידועה
  • תאוריה 1 - הסבר כללי
  • תאוריה 2 - בניית רווח הסמך
  • תאוריה 3 - שגיאת האמידה המקסימלית
  • תיאוריה 4 - קשרים מתמטיים ברווח הסמך
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
 • רווח סמך כששונות האוכלוסיה לא ידועה.
  • תאוריה 1 - כללי
  • תאוריה 2 - דוגמה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7