צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כששונויות האוכלוסיה לא ידועות ובהנחת שוויון שונויות.
    • תאוריה 1 - כללי
    • תאוריה 2 - דוגמה
    • תרגיל 1
    • תרגיל 2