צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מקדם המתאם הלנארי ( פירסון)
  • רקע
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
 • חישוב מקדם המתאם הלנארי (פירסון)
  • רקע - חלק א
  • רקע - חלק ב
  • רקע - חלק ג
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • בדיקת השערות על מקדם המתאם הלנארי
  • רקע
  • דוגמה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • ניתוח פלטים על מקדם המתאם הלנארי
  • רקע
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5