צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבחן לאי תלות.
  • תאוריה - רקע ודוגמה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • מקדם המתאם של קרמר
  • תאוריה ודוגמה
  • שאלה 1
  • שאלה 2 - סעיף א
  • שאלה 2 - סעיף ב
 • ניתוח פלטים במבחן אי תלות
  • רקע ודוגמה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 - סעיף א
  • שאלה 5 - סעיף ב
  • שאלה 5 - סעיף ג
  • שאלה 5 - סעיף ד
  • שאלה 5 - סעיף ה
  • שאלה 5 - סעיף ו