צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • התפלגות ממוצע המדגם ומשפט הגבול המרכזי
  • תאוריה 1 - תכונות התפלגות ממוצע המדגם
  • תאוריה 2 - דגימה מהתפלגות נורמלית
  • תאוריה 3 - משפט הגבול המרכזי
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2 - סעיף א
  • תרגיל 2 - סעיף ב
  • תרגיל 2 - סעיף ג
  • תרגיל 2 - סעיף ד
  • תרגיל 2 - סעיף ה
  • תרגיל 3 - סעיף א
  • תרגיל 3 - סעיף ב
  • תרגיל 3 - סעיף ג
  • תרגיל 3 - סעיף ד
  • תרגיל 4 - סעיף א
  • תרגיל 4 - סעיף ב
  • תרגיל 4 - סעיף ג
  • תרגיל 4 - סעיף ד
  • תרגיל 5 - סעיף א
  • תרגיל 5 - סעיף ב
  • תרגיל 5 - סעיף ג
  • תרגיל 5 - סעיף ד
  • תרגיל 6 - סעיף א
  • תרגיל 6 - סעיף ב
  • תרגיל 6 - סעיף ג
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8 - סעיף א
  • תרגיל 8 - סעיף ב
  • תרגיל 8 - סעיף ג
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11