צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות להפרש תוחלות
  • תאוריה
  • תרגיל 1 - סעיף א
  • תרגיל 1 - סעיף ב
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4