צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • בדיקת השערות על תוחלת (ממוצע) כששונות האוכלוסיה ידועה
  • תאוריה 1 - התהליך
  • תאוריה 2 - דוגמה
  • תאוריה 3 - ממוצע קריטי
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2 סעיף א
  • תרגיל 2 סעיף ב
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
 • מובהקות תוצאה - אלפא מינימלית (ששונות האוכלוסיה ידועה)
  • תאוריה 1 - כללי
  • תאוריה 2 - דוגמה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3 - סעיף א
  • תרגיל 3 - סעיף ב
  • תרגיל 3 - סעיף ג
  • תרגיל 3 - סעיף ד
  • תרגיל 4 - סעיף א
  • תרגיל 4 - סעיף ב
  • תרגיל 4 - סעיף ג
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
 • בדיקת השערות על תוחלת ( ממוצע) כששונות האוכלוסיה לא ידועה
  • תאוריה 1
  • תאוריה 2
  • תאוריה 3 - דוגמה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
 • מובהקות תוצאה - אלפא מינימלית (ששונות האוכלוסיה לא ידועה).
  • תאוריה 1 - כללי
  • תאוריה 2 - דוגמה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
 • הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות על תוחלת (ממוצע)
  • תאוריה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2 - סעיף א
  • תרגיל 2 - סעיף ב
  • תרגיל 3 - סעיף א
  • תרגיל 3 - סעיף ב
 • ניתוח פלטים
  • תאוריה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4