צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כששוניויות האוכלוסיה לא ידועות ומניחים שהן שוות
  • תאוריה 1 - כללי
  • תאוריה 2 - דוגמה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3 - סעיף א
  • תרגיל 3 - סעיף ב
  • תרגיל 3 - סעיף ג
 • ניתוח פלטים
  • תאוריה
  • תרגיל 1 - סעיף א
  • תרגיל 1 - סעיף ב
  • תרגיל 1 - סעיף ג
  • תרגיל 1 - סעיף ד
  • תרגיל 2 - סעיף א
  • תרגיל 2 - סעיף ב
  • תרגיל 2 - סעיף ג
  • תרגיל 2 - סעיף ד
  • תרגיל 3 - סעיף א
  • תרגיל 3 - סעיף ב
  • תרגיל 3 - סעיף ג
  • תרגיל 4 - סעיף א
  • תרגיל 4 - סעיף ב
  • תרגיל 4 - סעיף ג
  • תרגיל 4 - סעיף ד