צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • שיווי משקל
  • עודפי היצע ועודפי ביקוש
  • תזוזות היצע
  • תזוזות ביקוש
  • תזוזה משולבת של ההיצע והביקוש
  • היצע וביקוש מצרפיים
  • שינויים אצל חלק מהצרכנים 1
  • שינויים אצל חלק מהצרכנים 2
  • שינויים אצל חלק מהיצרנים
  • תרגיל שינוי בכמות הצרכנים
  • תרגיל שני שינויים
  • השפעות בין שווקים - תחליפי ומשלים
  • תרגיל השפעות בין שווקים
  • תרגיל דוגמה 1
  • תרגיל דוגמה 2
  • תרגיל דוגמה 3
  • תרגיל דוגמה 4
  • תרגיל דוגמה 5
  • תרגיל דוגמה 6
  • תרגיל דוגמה 7
  • תרגיל דוגמה 8
  • תרגיל דוגמה 9
  • תרגיל דוגמה 10
  • תרגיל דוגמה 11
  • תרגיל דוגמה 12
  • תרגיל דוגמה 13
  • תרגיל דוגמה 14
  • תרגיל דוגמה 15
  • תרגיל דוגמה 16