צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • פונקציית הביקוש
  • סוגי עקומות ביקוש
  • שיווי משקל
  • ביקוש מצרפי
  • תזוזות עקומות ביקוש
  • שינויים אצל חלק מהצרכנים 1
  • שינויים אצל חלק מהצרכנים 2
  • גמישות ביחס למחיר 1
  • גמישות ביחס למחיר 2
  • גמישות ביחס למחיר 3
  • רווחה ועודף הצרכן