צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • עקומת התמורה חלק 1
  • עקומת התמורה דוגמה 1
  • עלות אלטרנטיבית כוללת
  • עלות אלטרנטיבית שולית
  • עקומת תמורה ליניארית
  • עקומת תמורה רגילה
  • הערות כלליות
  • שאלות "או" דוגמה 1
  • שאלות "או" דוגמה 2
  • שאלות "או" דוגמה 3
  • שיפור טכנולוגי-ליניארית 1
  • שיפור טכנולוגי-ליניארית 2
  • שיפור טכנולוגי-ליניארית 3
  • מסחר בינלאומי 1
  • מסחר בינלאומי 2
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 3
  • ספר התרגילים - שאלה 4
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6
  • ספר התרגילים - שאלה 7
  • ספר התרגילים - שאלה 8
  • ספר התרגילים - שאלה 9
  • ספר התרגילים - שאלה 10
  • ספר התרגילים - שאלה 11
  • ספר התרגילים - שאלה 12
  • ספר התרגילים - שאלה 13
  • ספר התרגילים - שאלה 14
  • ספר התרגילים - שאלה 15
  • ספר התרגילים - שאלה 16
  • ספר התרגילים - שאלה 17
  • ספר התרגילים - שאלה 18
  • ספר התרגילים - שאלה 19