צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • ייבוא ויצוא 1
  • ייבוא ויצוא 2
  • ייבוא ויצוא 3
  • ייבוא ויצוא 4
  • ייבוא ויצוא 5
  • ייבוא ויצוא 6
  • ייבוא ויצוא 7
  • הקטנת הייבוא - סובסידיה ליצרן
  • הקטנת הייבוא - מס קניה על הצרכן
  • הקטנת הייבוא - הטלת מכס
  • התערבות ממשלה - פרמיה לייצוא
  • השפעות הדדיות בין שווקים במשק פתוח 1
  • השפעות הדדיות בין שווקים במשק פתוח 2
  • השפעות הדדיות בין שווקים במשק פתוח 3
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5