צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • סובסידיה 1
  • סובסידיה 2
  • מס 1
  • מס 2
  • דוגמה מספרית
  • דוגמה מספרית 2
  • הכנסות הממשלה ממס - ההשפעה של ירידת הכמות
  • השפעת מס תרגיל דוגמה
  • ספר התרגילים - שאלה 1
  • ספר התרגילים - שאלה 2
  • ספר התרגילים - שאלה 3
  • ספר התרגילים - שאלה 4
  • ספר התרגילים - שאלה 5
  • ספר התרגילים - שאלה 6