צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • פונקציית הוצאות בטבלה
  • פיתרון אופטימלי - כמות וטווח
  • הצגה גרפית
  • הצגה גרפית 2
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • היצע מצרפי