צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מודל קיינס במשק פתוח - חלק 1
  • מודל קיינס במשק פתוח - חלק 2
  • מדיניות פיסקלית מרחיבה עם מדיניות מוניטרית מרסנת
  • שאלה 1 סעיף א-ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 2 סעיפים א-ב1
  • שאלה 2 סעיף ב2
  • שאלה 2 סעיף ב3
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף ד
  • שאלה 4 סעיפים א-ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיפים א-ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף ד
  • שאלה 6 סעיפים א-ב
  • שאלה 6 סעיף ג