צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • כללי
    • מודל קיינס במשק פתוח - חלק 1
    • מודל קיינס במשק פתוח - חלק 2
    • מדיניות פיסקלית מרחיבה עם מדיניות מוניטרית מרסנת
    • שאלה 1 סעיף א-ב
    • שאלה 1 סעיף ג
    • שאלה 1 סעיף ד
    • שאלה 2 סעיפים א-ב1
    • שאלה 2 סעיף ב2
    • שאלה 2 סעיף ב3
    • שאלה 2 סעיף ג
    • שאלה 3 סעיף א
    • שאלה 3 סעיף ב
    • שאלה 3 סעיף ג
    • שאלה 3 סעיף ד
    • שאלה 4 סעיפים א-ב
    • שאלה 4 סעיף ג
    • שאלה 5 סעיפים א-ב
    • שאלה 5 סעיף ג
    • שאלה 5 סעיף ד
    • שאלה 6 סעיפים א-ב
    • שאלה 6 סעיף ג