צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מודל קיינס בסיסי ביותר
  • הביקושים
  • שיווי משקל
  • הצגה גרפית של שיווי משקל
  • דוח מקורות ושימושים
  • השפעת המיסים
  • דוגמה מספרית להשפעת המיסים
  • הפער הדיפלציוני
  • אפקט המכפיל
  • חישוב המכפיל
  • התערבות ממשלה
  • הפער האינפלציוני
  • סגירת הפער האינפלציוני
  • הביקוש המצרפי
  • הגדלת הצריכה הציבורית
  • הגדלת ההשקעות
  • הגדלת הצריכה הפרטית
  • הגדלת הצריכה הציבורית במימון מיסים
  • דוגמה ברמת מבחן סעיפים 1-5
  • דוגמה ברמת מבחן סעיף 6
  • שני שינויים במקביל
  • דוגמה ברמת מבחן הבינתחומי