צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • המודל המשולב - שוק הכסף
  • שמירה על שער ריבית קבוע
  • השפעות הדדיות בין השווקים
  • שינויים בשיווי משקל
  • מדיניות פיסקלית מרחיבה
  • מדיניות מוניטרית מרחיבה
  • משק בתעסוקה מלאה
  • הגדלת כמות הכסף
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6