צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מושגי יסוד
  • תהליך יצירת הכסף
  • עירוי פנימי
  • עירוי חיצוני
  • שינוי יחס רזרבה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4