צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תוחלת וס.תקן ותרגיל 1
  • תרגיל 2
  • סוגי משקיעים
  • תרגיל 3
  • מקס' תוחלת ותרגיל 4
  • תרגיל 5
  • מקס' תוחלת שונות ותרגיל 6
  • תרגיל 7
  • מקס' תוחלת תועלת ותרגיל 8
  • גישת תיקי השקעות-א
  • גישת תיקי השקעות-ב
  • תרגיל 23
  • תרגיל 24
  • תרגיל 25
  • תרגיל 26
  • מודל CAPM-cml-א
  • מודל CAPM-cml-ב
  • תרגיל 27
  • תרגיל 28
  • תרגיל 29
  • תרגיל 30
  • מודל CAPM-sml ותרגיל 31
  • תרגיל 32
  • תרגיל 33
  • תרגיל 34
  • תרגיל 35
  • תרגיל חזרה 36
  • תרגיל חזרה 37
  • תרגיל חזרה 38
  • תרגיל חזרה 39
  • תרגיל חזרה 40
  • תרגיל חזרה 41