צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • חישוב אגח-א
  • חישוב אגח-ב ותרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12