צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • סיום יחסי עובד-מעסיק
  • זכות המעסיק לפיטורי העובד
  • סעד של אכיפה בגין פיטורים שלא כדין חלק 1
  • סעד של אכיפה בגין פיטורים שלא כדין חלק 2
  • סעד של פיצויים בגין פיטורים שלא כדין
  • פיצויי פיטורים סטטוטוריים
  • מתן הודעה מוקדמת
  • הזכות לשימוע לפני פיטורים